Hector & Jayce - engaged!Chad & Anna - Engaged!Dillon & Megan - engaged!Kyla & Mitch - engagedMegan & Jake - Engaged!Sabrina & Mason - Engaged!Caitlan & Michael | Engaged!Paris + Sarah | Engaged